Image

Boendeformer på Melior Vita

Hos oss blir varje enskild tilldelad en EGEN kontaktperson.

Våra lägenheter finns i Mellansverige, dess belägenhet är noga utvald. Lägenheternas geografiska läge ligger oberoende av varandra, för att kunna garantera säkerhet.

Alla lägenheter består av fullutrustade självhushåll, är fullt möblerade och har skalskydd med kod, lås och insynsskydd. Vi tillhandahåller även personlarm vid behov men kan också erbjuda andra larmlösningar utifrån önskemål.

I boendet finns väl utarbetade säkerhetsrutiner som rör den enskilde, personal och boendesäkerhet. Dessa revideras kontinuerligt och formas utifrån behov.

Verksamheten kan skräddarsy boendelösningar som är anpassade efter den enskilde eller familjens behov och sammansättning. Husdjur får naturligtvis också följa med.

Akuta placeringar | Vi är tillgängliga dygnet runt och har möjlighet att hämta den enskilde i hela landet - dygnet runt. Detta för att kunna skapa relation, ge stöd och förhoppningsvis ingivelse av trygghet direkt.

Vi erbjuder hämtning och lämning i hela Sverige

 

Skyddat boende |  Vi erbjuder högkvalitativt skyddat boende med säkerhet, kompetens och trygghet för kvinnor, medföljande barn, hbtq- och transpersoner och män.

Vi erbjuder två former av skydd, dels i fristående lägenhet och även boende i större byggnad där säkerheten är högre då vi har personal på plats dygnet runt.

I samtliga boenden får den enskilde tillgång till en möblerad lägenhet med självhushåll där tanken är att den enskilde ska kunna bo så normaliserat som det är möjligt utifrån de förutsättningar som råder samt att vi vill värna om personens integritet och självbestämmande.  Våra boendelösningar är anpassade efter den enskilde eller familjens behov och sammansättning. Husdjur får naturligtvis också följa med.

Alla våra lägenheter har skalskydd med kod, lås och insynsskydd. Vi tillhandahåller även personlarm vid behov men kan även erbjuda andra larmlösningar utifrån önskemål.I boendet finns väl utarbetade säkerhetsrutiner som rör den enskilde, personal och boendesäkerhet. Dessa revideras kontinuerligt och formas utifrån behov.

Vi finns fortsatt tillgängliga för stöttning och kontakt efter utflytt om den enskilde önskar. 


Vi arbetar med riskbedömningar som FREDA, SARA och PATRIARK. Vi har även tagit fram en egen riskbedömning som vi använder oss månadsvis för att få en större helhetsbild av klientens mående och skyddsbehov om inget annat begärs av myndighet. Denna riskbedömning bifogar vi även med vid månadsrapporten.

Vi upprättar omgående en genomförandeplan tillsammans med den enskilde där vi planerar in behovet av det stöd och skydd utifrån situationen och förutsättningarna som råder. 

Utslussboende

Verksamheten har som ambition att kunna erbjuda etablering som innebär möjlighet till lägenhet med 1.a hands kontrakt. Denna boendeform är till för att klienten själv efter att ha varit inskriven en tid, skapat sig en sysselsättning, ekonomisk kontinuitet och är stark nog och redo att stå på egna ben men att skyddsbehovet fortskrider.


Boende med förstärkt stöd 

Individanpassat stöd som skräddarsys utefter den enskildes behov. Den enskilde får en egen, fullutrustad lägenhet och har tillgång till personal dygnet runt.

Melior Vita omsorg

Vi erbjuder Skyddat boende för kvinnor och medföljande barn, hbtq- och transpersoner samt män.
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation existerar överallt och förekommer oberoende av kulturell religiös tillhörighet, etnicitet, sexualitet, social tillhörighet och ålder.

Image
Image
Image

Att få leva ett liv fritt från hot och våld är en självklarhet

Kort om Melior

Melior Vita- Vi står för säkerhet, kompetens och trygghet.

Hos oss spelar etnicitet, kön, religion eller sexuell läggning ingen roll, vi kan erbjuda ett anpassat skydd och stöd för alla.

För frågor kring boendet eller priser är ni välkomna att kontakta oss.

E-mail: info@melioromsorg.se
Telefon: 076-328 70 71
Telefon: 073-513 70 14

Org nr: 969790-5611 - Vi innehar F-Skattsedel.