Melior Vita

Skyddat Boende

Vi erbjuder skyddat boende med hög säkerhet - kompetens & trygghet

Kontakta oss

Melior Vita

Säkerhet, kompetens
& trygghet

Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på självkänsla och självbestämmande. 

Läs mer

Melior Vita

Skydd & Säkerhet - En trygghet

Alla våra lägenheter har skalskydd med kod, lås och insynsskydd. Vi har även väl utarbetade säkerhetsrutiner som rör den enskilde, personal och boendesäkerhet.

Boendeformer

Melior Vita

Boende med förstärkt stöd

Skräddarsytt stöd utifrån den enskildes behov. Den enskilde bor i en egen fullutrustad lägenhet med tillgång till personal dygnet runt. 

Läs mer

Vår kompetens är verksamhetens förutsättning för att kunna leverera bästa möjliga kvalité

Melior Vita omsorg erbjuder skyddat boende, boende med förstärkt stöd samt umgänge- och familjestöd

Vi har lediga platser!

Vi hämtar i hela landet- dygnet runt

NYHET!

Äntligen slår vi upp portarna till vårat nya boende med förstärkt stöd. Kontakta oss för mer info!

Image

Melior Vita

VÄGEN TILL ETT BÄTTRE LIV - säkerhet,  kompetens & trygghet

Skyddat boende för kvinnor och medföljande barn, hbtq- och transpersoner samt män.

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation existerar överallt och förekommer oberoende av kulturell religiös tillhörighet, etnicitet, sexualitet, social tillhörighet och ålder.

Undersökningar visar på att var femte kvinna kommer någon gång under sin livstid bli utsatt för någon form av brott i nära relation. Siffrorna visar att offret behöver uppsöka läkare, tandläkare eller sjuksköterska på grund av att de utsatts för våld.

Vårt mål är att den enskilde ska hitta tillbaka till sig själv och sin självkänsla, återgå till en fungerande vardag med sysselsättning, egen lägenhet och trygghet.

Tjänster

Vi står för säkerhet, kompetens och trygghet - Melior Vita

Hos oss spelar etnicitet, kön, religion eller sexuell läggning ingen roll, vi kan erbjuda ett anpassat skydd och stöd för alla.

Boende
Ring så hämtar vi- vi finns tillgängliga dygnet runt
Stöttning

Vi arbetar med och stöttar den enskilde utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på självkänsla och självbestämmande

Journalsystem

Vid använder oss av ett webbaserat journalsystem som är specifikt framtaget för Skyddade boenden

Kompetens

Vi har 20 års erfarenhet av att arbeta med människor i utsatthet. Vi utbildar oss fortlöpande för att uppdatera och bredda vår kunskapsbank.

Behöver ni vår hjälp?

Kontakta oss så hjälper vi er

Melior Vita | erbjuder skyddat boende med hög standard för kvinnor och medföljande barn, hbtq- och transpersoner samt män. Husdjur är naturligtvis också välkomna. Storleken på boendet kan variera beroende på hur placeringen ser ut i form av medföljande barn etc.

Vårt stöd erbjuds till de som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterad problematik eller de som av någon annan anledning har ett skyddsbehov. Vi kan hitta lösningar till det mesta.

De som kommer till oss får tillgång till en möblerad lägenhet med självhushåll, tanken med självhushåll är att personen ska kunna bo så normaliserat som det är möjligt utifrån förutsättningarna som råder samt att vi vill värna om personens integritet och självbestämmande.

Eftersom alla människor är unika och har olika behov av hjälp och stöttning har vi tagit fram en boende-modell som vi har utformat utifrån de behov som vi har märkt kan dyka upp på vägen. Detta för att kunna tillgodose och skapa förutsättningar för de som kanske inte klarar av allt vad ett självhushåll och självständighet innebär. Också för att underlätta för både Socialtjänst och den enskilde för att slippa ytterligare ett ev uppbrott. Se mer om detta under våra boendeformer.


Skyddstillsyn | Vi skyddar och stöttar den enskilde både emotionellt och praktiskt utifrån den enskildes egna förutsättningar och de behov som finns. Vi jobbar med nätverket runt klienten, antingen med att stärka eller skydda från de risker nätverket kan utgöra. Personal finns tillgänglig för den enskilde dygnet runt. 

Alla våra lägenheter har skalskydd med kod, lås och insynsskydd. Vi tillhandahåller även personlarm vid behov men kan också erbjuda andra larmlösningar utifrån önskemål.
I boendet finns väl utarbetade säkerhetsrutiner som rör den enskilde, personal och boendesäkerhet. Dessa revideras kontinuerligt och formas utifrån behov.

Inför in- och utflytt gör vi alltid en säkerhetsplanering tillsammans med den enskilde samt ansvarig uppdragsgivare.

Att få leva ett liv fritt från hot och våld är en självklar känsla vi förmedlar till våra klienter

Processen att bryta sig loss från destruktiva relationer är i allra högsta grad individuell och kan ge uttryck på olika sätt. Hos oss tillämpar vi validering och lågaffektivt bemötande vilket är motsatsen till det bemötandet som de placerade upplevt genom våld i nära relation.

Att få leva ett liv fritt från hot och våld är en självklarhet

Kort om Melior

Melior Vita- Vi står för säkerhet, kompetens och trygghet.

Hos oss spelar etnicitet, kön, religion eller sexuell läggning ingen roll, vi kan erbjuda ett anpassat skydd och stöd för alla.

För frågor kring boendet eller priser är ni välkomna att kontakta oss.

E-mail: info@melioromsorg.se
Telefon: 076-328 70 71
Telefon: 073-513 70 14

Org nr: 969790-5611 - Vi innehar F-Skattsedel.