Melior Vita

Skyddat
boende

Vi erbjuder skyddat boende med hög standard för kvinnor och medföljande barn

Kontakta oss

Melior Vita

Säkerhet, kompetens
& trygghet

Vi strävar och arbetar tillsammans med våra klienter

Läs mer

Melior Vita

Skyddstillsyn
-en trygghet

Vi skyddar och stöttar våra klienter både psykiskt och praktiskt

Boendeformer

Melior Vita

Umgänge och
familjestöd

Umgängesstöd vänder sig till barn i alla åldrar och barnets behov är i centrum.

Läs mer

Goda referenser finns att få

Melior Vita omsorg erbjuder Skyddat boende, umgängesstöd och familjestöd

Image

Melior Vita

VÄGEN TILL ETT BÄTTRE LIV - Trygghet & kompetens

Skyddat boende för kvinnor och medföljande barn, hbtq- och transpersoner samt män.

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation existerar överallt och förekommer oberoende av kulturell religiös tillhörighet, etnicitet, sexualitet, social tillhörighet och ålder.

Undersökningar visar på att var femte kvinna kommer någon gång under sin livstid bli utsatt för någon form av brott i nära relation. Siffrorna visar att offret behöver uppsöka läkare, tandläkare eller sjuksköterska på grund av att de utsatts för våld.

Vårt mål är att klienten ska kunna återgå till en fungerande vardag med sysselsättning, egen lägenhet och trygghet.

Tjänster

Vi står för säkerhet, kompetens och trygghet - Melior Vita

Hos oss spelar etnicitet, kön, religion eller sexuell läggning ingen roll, vi kan erbjuda ett anpassat skydd och stöd för alla.

Boende
Ring så hämtar vi- vi finns tillgängliga dygnet runt
Stöttning
Vi arbetar med och stöttar klienten utifrån ett helhetsperspektiv
Journalsystem
Vid använder oss av ett webbaserat journalsystem
Kompetens
Vår kompetens är bred, vi använder oss ständigt av validering

Behöver ni vår hjälp?

Kontakta oss så hjälper vi er

Melior Vita | erbjuder skyddat boende med hög standard för kvinnor och medföljande barn, hbtq- och transpersoner samt män. Husdjur är naturligtvis också välkomna. Storleken på boendet kan variera beroende på hur placeringen ser ut i form av medföljande barn etc.

Vårt stöd erbjuds till de som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterad problematik eller de som av någon annan anledning har ett skyddsbehov. Vi kan hitta lösningar till det mesta.

De som kommer till oss får tillgång till en möblerad lägenhet med självhushåll, tanken med självhushåll är att personen ska kunna bo så normaliserat som det är möjligt utifrån förutsättningarna som råder samt att vi vill värna om personens integritet och självbestämmande.

Eftersom alla människor är unika och har olika behov av hjälp och stöttning har vi tagit fram en boende-modell som vi har utformat utifrån de behov som vi har märkt kan dyka upp på vägen. Detta för att kunna tillgodose och skapa förutsättningar för de som kanske inte klarar av allt vad ett självhushåll och självständighet innebär. Också för att underlätta för både Socialtjänst och klient för att slippa ytterligare ett ev uppbrott. Se mer om detta under våra boendeformer.


Skyddstillsyn | Vi skyddar och stöttar våra klienter både psykiskt och praktiskt i den mån det behövs utifrån det skyddsbehov som finns. Vi jobbar med nätverket runt klienten, antingen med att stärka eller skydda från de risker nätverket kan utgöra. Personal finns tillgänglig för klienten dygnet runt. Vi kan även erbjuda olika larmlösningar vid behov. Dock är det största skyddet att boendets geografiska placering inte kommer till kännedom vilket gör att vi av klienten kräver största diskretion och ett samarbete kring detta.

När en placering påbörjas genomgås reglerna och en samtyckesblankett kring detta skrivs på av
klienten och måste sedan upprätthållas för att vi ska kunna erbjuda klienten skydd.

Att få leva ett liv fritt från hot och våld är en självklar känsla vi förmedlar till våra klienter

Processen att bryta sig loss från destruktiva relationer eller relationer som är för klienten våldsam eller på andra sätt nedbrytande kräver både korta och långsiktiga insatser. Vissa kan ha blivit väldigt nedbrutna av sin utsatthet, då är det viktigt att snabbt få hjälp med sitt mående så att man så fort som möjligt står på egna ben och kan stärkas som person.

Att få leva ett liv fritt från hot och våld är en självklarhet